اخبار

1395/08/29
داوری زودهنگام مقالات و ارائه سریع گواهی پذیرش به پژوهشگران


احتراما به استحضار می رساند به جهت درخواست برخی پژوهشگران مبنی بر داوری زودتر از موعد مقالات و ارائه گواهی پذیرش مقاله جهت ارائه به دانشگاه و ثبت نمره مقاله مستخرج از پایان نامه قبل از برگزاری کنگره، امکان ارسال گواهی موقت پذیرش مقاله پس از داوری و ثبت نهایی فراهم آمده است. لیکن آن دسته از پژوهشگران که مشمول شرایط فوق می شوند لازم است پس از دریافت ایمیل پذیرش و تکمیل ثبت نام ، ایمیلی حاوی مشخصات فردی و کد مقاله ارسال نموده و با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !