اخبار

1396/07/25


  
با احترام 

وزارت نیرو طی نامه ای حمایت خود را از کنگره عمران، معماری و علوم محیطی اعلام نمود.
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، صندوق ملی محیط زیست پيرو نامه اي به شماره 
111-96 مورخ 96/07/11 از سوي جناب آقاي دكتر لیاقتی مدیر عامل و نایب رییس صندوق، به جمع حاميان کنگره عمران، معماری و علوم محیطی پيوست.
 
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند،  کمینه ملی سدهای بزرگ ایران پيرو نامه اي به شماره 635-96 مورخ96/05/16 از سوي جناب آقاي دكتر توکلی دبیر محترم کمیته، به جمع حاميان
کنگره عمران، معماری و علوم محیطی پيوست.

 

 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !