کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمیProf. Maurizio Righetti


دانشگاه ترنتو ایتالیا


Yanghong-اوکلاهما


دانشگاه اوکلاهما امریکا


Dr.Pierre Emmanuel


دانشگاه اوکلاهما امریکا


Dr.Ahmet Ozan Celik
 


دانشگاه آنادولو ترکیه


Dr. Abdul Kadir Bin Marsono


دانشگاه تکنولوژی مالزی


Dr.Amir Aghakouchak


دانشگاه کالیفرنیا آمریکا


Dr. Saman Razavi


دانشگاه سسکچوان کانادا


Dr.soroosh sharifi
 


دانشگاه بیرمنگام انگلستان


دکتر بهرام ثقفیان


دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات


دکتر محمود ذاکری


دانشگاه آزاداسلامی


  دکتر صابر معظمی


  دانشگاه آزاداسلامی


دکتر محمدرضا کاویانپور


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی


دکتر محمدرضا مجدزاده


دانشگاه شهید بهشتی


دکتر مجتبی شوریان


دانشگاه شهید بهشتی


دکترعلی مریدی


دانشگاه شهید بهشتی


دکتر جعفر یزدی


دانشگاه شهید بهشتی


دكتر باقر ذهبيون


دانشگاه علم و صنعت ايران


  دکتر بابک امین نژاد


دانشگاه آزاداسلامی


دکتر سید محمد اشرفی


دانشگاه شهید چمران اهواز


دکترمعصومه سهرابی


دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر


دكتر فاطمه ادیبی سعدی نژاد


  دانشگاه آزاداسلامی


دکتر روزبه زمانیان


دانشگاه آزاداسلامی


دكتر سيد محمدعلي صدرالديني


دانشگاه آزاداسلامی


دکتر حسین مهاجری


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر شکور سلطانی


وزارت نیرو


دکتر ایرج اعتصام


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر سارا نهیبی


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر راضیه رحیمی


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر فروغ فرساد


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر فرح حبیب


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر علیرضا عندلیب


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر حمید ماجدی


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


دکتر احمد شرافتی


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


محمد پناهنده


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی


فریبا استوار لله کاء


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی


مریم حقیقی خمامی


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی


فاطمه قنبری


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی


شمیم مقدمی خمامی


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی


هانیه میر بلوکی


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی


مکرم روانبخش سنگجوئی


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی


دکتر سعید گلیان


دانشگاه صنعتی شاهرود


دكتر محمد اكبريان


مؤسسه آموزش عالي آل طه


دکتر امیررضا نعمتی


دانشگاه آزاداسلامی


دکتر بهروز نعمتی 


دانشگاه آزاداسلامی


دکتر کسری حسینی مستوفی


دانشگاه آزاداسلامی


دكتر سامان حسنوند


دانشگاه آزاداسلامی


دکتر صادق صید بیگی


دانشگاه آزاداسلامی


دکتر یوسف درویشی 


دانشگاه پیام نور


دکتر الهام پورمهابادیان


دانشگاه ازاد واحد تهران شمال


دکتر بهنام عسگری لجایر


دانشگاه تبریز


دکتر میثم مهری چرده


دانشگاه پیام نور


دکتر یزدان سلطانی


دانشگاه ازاد اسلامی


دکتر سعید خدادوست سيوكي


دانشگاه علوم تحقیقات
 

دکتر حمید گهرنژاد


دانشگاه ازاد اسلامی
 

دکتر یونس شرقی


دانشگاه ازاد اسلامی
 

دکتر نوید هادیانی


دانشگاه ازاد اسلامی
 

دکتر فرزانه کرمی


موسسه آموزش عالی آل طه
 

دکترسمیه سرآبادی


موسسه آموزش عالی آل طه
 

دکتر حسام ورعی


موسسه آموزش عالی آل طه
 

دکتر مهدا مرتضوی


موسسه آموزش عالی آل طه
 

دکتر محسن رضایی


دانشگاه خوارزمی
 

دکتر محمد نخمی


  دانشگاه خوارزمی
 

دکتر عطا شاکری


  دانشگاه خوارزمی
 

دکتر سید محمود فاطمی عقدا


 دانشگاه خوارزمی
 

دکتر رضا کامگار


دانشگاه شهر کرد
 

دکتر حسین صمدی


دانشگاه شهر کرد
 

دکتر امین لطفعلیان


دانشگاه شهر کرد
 

محسن احمدی


دانشگاه شهید چمران اهواز
 

دكتر باقر ذهبيون


 دانشگاه علم و صنعت ايران


 


دکترسید عباس حسینی


دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات


 


دکتر بیژن نظری


دانشگاه بین المللی امام خمینی
 

دکتر میلاد امینی


 دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 

دکتر علی حسینی


 دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 

دکتر حمیدرضا صارمی


 دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 

دکتر رقیه خیری


 دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 

دکتر ابوالفضل سلطانی


 دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 

دکتر حسین شورورزی


 دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 

دکتر زهره اویسی کیخا


دانشگاه زابل
 

دکتر ملیحه عرفانی


دانشگاه زابل
 

دکتر مصطفی ایستگلدی


دانشگاه زابل
 

دکتر مهدی یوسفی


دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
 

دکتر حامد صفای نیکو


دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
 

مهندس امان اله کردی


دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
 

مهندس ریحانه اسکندری


دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
 

مهندس سید حسن مرفع


دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
 

دکتر روزبه زمانیان


دانشگاه ازاد اسلامی
 

دکترحسین کیهانی


دانشگاه ازاد اسلامی
 

دکترسید امیرحسین گرگانی


دانشگاه ازاد اسلامی
 

دکترحمیدرضا کمالان


دانشگاه ازاد اسلامی
 

دکترامیرحسین عباس نیا


دانشگاه ازاد اسلامی
 

مهسا مختاري


دانشگاه پیام نور
 

ملیحه فراهانی


دانشگاه هرمزگان
 

سعید صالحیان بادی


دانشگاه شهید بهشتی
 

دکتر حسین ملاعباسی


دانشگاه گنبد کاووس
 

دکتر کمیل رکنی


دانشگاه گنبد کاووس