معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

به استحضار می رساند شرکت همایش پردازان البرز با همکاری مرکز تحقیقات پژوهش‌های کاربردی علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی و با حمایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تجقیقات تهران (شماره نامه:34547/5/29/8/د مورخ:27/04/1396)، دانشگاه خوارزمی (شماره نامه:5769 مورخ:30/03/1396)، موسسه آموزش عالی آل طه (شماره نامه:24811/م آ/ 96 مورخ:27/04/1396) و انجمن متخصصان محیط زیست ایران (شماره نامه : 256-96 مورخ :10/05/1396) در نظر دارد اولین کنگره "عمران، معماری و علوم محیطی" را در محورهای تخصصی با حمایت و همکاری دانشگاه ها و موسسات بخش خصوصی و دولتی و نیز اساتید برجسته و شاخص علوم ذکر شده در تاریخ ١٠ اسفندماه سال ١٣٩٦ در سالن های مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی  (پردیس شهید عباسپور) تهران برگزار نماید.